Research

Research Teams

Home > Research > Research Teams

Frontier Metallic Materials

Research Interests

(a) Phase formation rules, fine phase structure, ordered structure and internal interface structure, deformation, strength and brittleness of intermetallic compounds; (b) Metal-based and intermetallic-based composite materials; (c) Amorphous, nanocrystalline and high-entropy alloys; (d) High-performance advanced metal materials.

Team Members

Zhaoping LuHuanming LiuJunpin LinZhiliang ZhangXidong HuiQiang FengShengen ZhangJianxin DongYong ZhangXiping SongYanli WangFeng YeLaiqi ZhangZhanbing HeYuan WuXiongjun LiuLei ZhengYongfeng LiangHui WangLongfei LiWeiwei ZhengXiaohua ChenBinbin LiuYidong Wu

Novel Functional Materials

Research Interests

Functional materials and devices. (a) Functional effects of materials, such as electrical, optical, acoustic, thermal, mechanical effects and the physical origin of their mutual conversion; (b) Relationship among the composition, microstructure and functional effects of materials; (c) Relationship between the performance of functional devices and the composition, microstructure, manufacturing processes and service condition of materials.

Team Members

Yue ZhangZhihong ZhangRongming WangYandong WangYong JiangShouguo WangJie ZhuXuexu GaoChengming LiWenhuai TianLidong LiDaoyong CongQingliang LiaoZhiguo XiaYang BaiHailong ZhangHui CaoYongchang LiuXiaoqian BaoJiheng LiShilei Li

Advanced Steels

Research Interests

(a) Composition-microstructure-properties relationship of superalloys, special steels, hydrogen storage materials, nuclear power and nuclear energy materials; (b) Physical and metallurgical application foundations of material macro-properties and service behavior of engineering component; (c) Material characterization and evaluation techniques; (d) Technology basis of material preparation and processing.

Team Members

Xinping MaoLijie QiaoChengjia ShangJialin SunJinfeng HuangZidong WangXiaolu PangSuihe JiangZhenjia Xie

Advanced Materials Processing

Research Interests

(a) New technology and process of rapid solidification atomization spray forming; (b) Powder injection molding technology; (c) Continuous casting and rolling technology and process; (d) Controlled solidification and short-flow processing technology; (e) Integrated optimization control of material design, preparation and forming.

Team Members

Changchun GeXuanhui QuJishan ZhangJingtao HanXinhua LiuXuefeng LiuMingli QinXianglin ZhouMingxing GuoHongxiang LiLin ZhangDi ZhangGuoliang XieLonggang HouCunguang ChenHaoyang Wu

Materials Genome Engineering

Research Interests

New model for materials research and development based on rational design, effective experiments and big data technique. (a) Materials genome engineering and atomic-scale computational materials science; (b) Methodology and applications of materials thermodynamic calculation; (c) Multi-scale simulation of materials; (d) Quantitative relationship between structure and performance, and life prediction; (e) Computational simulation and optimization of new synthesis technology.

Team Members

Jianxin XieXiaogang LiGe WangYanjing SuKewei GaoXiaotong ZhangCuiwei DuLuning WangChaofang DongXin LuRenhai ShiHuadong FuHuafang Li